Husbilsmodeller

Det finns många modeller av husbilar. Man delar in de i halvintegrerade (små) husbilar, familjehusbilar med alkov (medelstora och stora) samt helintegrerade husbilar (stora).

De vanligaste husbilarna är de små och alkovhusbilarna. Stommen, fordonet är ofta en Fiat på vilken sedan husbilstillverkarna bygger husbilen.